Teknoloji Nedir?

Teknoloji, insanların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra çevreye uyum sağlamayı kolaylaştıran mal ve hizmetlerin tasarlanmasına ve oluşturulmasına izin veren, bilimsel olarak düzenlenmiş bir dizi teknikdir. Teknolojilerin ortak bilgisi ya da öğrenciyi yeni teknolojilerle tanıştırmayı amaçlayan eğitim disiplini olan teknolojik eğitim gibi kendi aralarında farklı teknolojiler bulunmaktadır. Teknoloji kullanımı, en muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak yerine, tüketicilerin isteklerine odaklanarak, … 

 

Bilgisayarda Mouse/Fare Nedir?

Mouse/Fare, bir bilgisayarla etkileşime izin veren işaretleme cihazı olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, fareler plastikten yapılmıştır ve kullanıcının yaptığı hareketi iki boyutta algılamalarını sağlayan bir mekanizmaya sahiptir: X ekseni ve Z ekseni, yanal öteleme ve ileri veya geri olarak çevrilebilir. Fareyi düz bir yüzey üzerinde hareket ettirdiğinizde, bu hareket bir işaretçi, ok veya imleç aracılığıyla ekrana … 

 

Bilgisayara Veri Girişi Sağlayan Klavye Nedir?

Klavye (Keyboard), çeşitli cihazların, makinelerin ve enstrümanların tuş takımını sunan bir cihazdır. Genel olarak, klavye söz konusu cihazın kontrolüne veya komutuna izin verir. Şu anda, terim, verilerin bir bilgisayara veya başka bir dijital makineye girilmesini sağlayan çevre birimiyle yakından ilişkilidir. Kullanıcı bir tuşa bastığında, şifrelenen bilgiler bilgisayara gönderilir ve bilgisayar ekranda tuşa karşılık gelen karakteri … 

 

Bilgisayar Sistemlerinde Yazılım Nedir?

Yazılım (Software), bir bilgisayarın izlemesi gereken bir talimatlar dizisidir, yani ne yapılacağı ve nasıl yapılacağı ile ilgili tüm talimatları içerir. Yazılım kavramı, programlar ve işletim sistemleri gibi dokunulmayan, bilgisayardaki soyut olan her şeyi kapsar. Bu tanım, bilgisayarın fiziksel bileşenlerine, bu aygıtlara, aygıtlara ve dokunulabilen, görülebilen ve değiştirilebilen ekipmanlarla ilgili donanım ile çelişir. Uygulama olmadan, donanım … 

 

Bilgisayar Ağlarında Sıkça Kullanılan Ethernet Nedir?

Bilgi aktarım ortamının Wi-Fi üzerinden değil, kablolu bilgisayar ağları üzerinden yapıldığında sık sık Ethernet terimini kullanırız. Ethernet ağı, hem fiziksel (kablolu) ortamın hem de onun üzerinden iletişim kurma yolunun standartlarına uyan bir ağdır. Standart, IEEE tarafından 802.3 numarası altında belirlenir. Ethernet standardı tarafından tanımlanan parametreler, kablonun elektriksel ve uzunluk özellikleri, kabloda taşıyıcının kullanılması ve veri … 

 

Mozilla Firefox Web Tarayıcı Nedir?

Mozilla Firefox, Mozilla şirketi tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir web tarayıcısıdır. 2002 yılında David Hyatt ve Joe Hewitt tarafından oluşturulmuş, çapraz platform tarayıcısıdır ve Windows, Linux, Android, iOS ve macOS için kullanılabilir. Firefox, Mozilla Corporation’ın İnternet’te gezinmek için kullanılabilecek ücretsiz uygulamalarından biridir. Firefox, tamamen özelleştirilebilir bir tarayıcı olmasının yanı sıra, Internet Explorer tarayıcısına alternatif olarak …